V

V

Vi utviklar store og små løysingar innan varme, sanitær og brannslokkingsanlegg. Nedanfor er nokre av prosjekta vi har utført. Ta gjerne kontakt om du ynskjer fleire referansar.

Vi utviklar store og små løysingar innan varme, sanitær og brannslokkingsanlegg. Nedanfor er nokre av prosjekta vi har utført. Ta gjerne kontakt om du ynskjer fleire referansar.

Stad hotell

 • Totalleveranse
 • Varme, sanitær og sprinkler
 • Kunde: Dragebygg/Ervik Havfiske

Dragehallen

 • Bilverkstad
 • Varme og sanitær
 • Kunde: Dragebygg (Stadt Maskin AS)

Leikvang barnehage

 • Byggetrinn 1 og 2, varme og sanitær
 • Kunde: Stad kommune

Kviebuda

 • 4 leiligheter
 • Sanitæranlegg

Stad hotell

 • Totalleveranse på varme, sanitær og sprinkler
 • Kunde: Dragebygg/Ervik Havfiske

Dragehallen

 • Bilverkstad
 • Varme og sanitær
 • Kunde: Dragebygg (Stadt Maskin AS)

Leikvang barnehage

 • Byggetrinn 1 og 2, varme og sanitær
 • Kunde: Stad kommune

Kviebuda

 • 4 leiligheter
 • Sanitæranlegg